Produkter   » Inreda » Emosa Swaziljus

Om Emosa och vår affärsidé

Emosa arbetar utifrån en helhetssyn på utveckling. En utveckling av en mer rättvis värld där varje människa har rätt till ett värdigt liv. Vi tror på den enskilda människans egen kapacitet och förmåga att förändra sin livssituation. Bäst gör hon det genom handel. Handel är för oss ett utbyte - ett givande och tagande där båda parter ska kunna vinna utifrån sitt perspektiv.

Att förmedla produkter, kompetens, erfarenheter och kontakter är ett sätt att skapa relationer och långsiktig förståelse och respekt för varandra, en förutsättning för en hållbar utveckling. Vårt motto är en långsiktig och sund affärsverksamhet som bygger på ömsesidighet och dialog.  

Emosa etik och estetik

Vårt utbud utgörs av gränsöverskridande inredning för möten mellan design och konst, estetik och funktion, nord och syd. Kvalitet, rättvisa och hållbarhet är våra ledord.

Emosa Swaziljus

Vackra handgjorda Fairtrade ljus från Swaziland
135,00

Emosa Swaziljus

Vackra handgjorda Fairtrade ljus från Swaziland
135,00

Emosa Swaziljus

Vackra handgjorda Fairtrade ljus från Swaziland
135,00

Emosa Swaziljus

Vackra handgjorda Fairtrade ljus från Swaziland
115,00
right