Rotordesign

 

allt på rotor kännetecknas av närhet...

Från idé till design till produktion, men också i mänskliga och affärsmässiga relationer. För att vi gillar den snygga och funktionella designen lika mycket som vi ogillar giftiga ämnen, ovärdiga arbetsvillkor eller usla löner.

Det som är nära vårdar man. Det som man gillar ska vara hållbart. De goda idéerna och kreativiteten ökar ju närmare produktionen man ligger. Borås, Sjuhäradsbygden eller Dalarna. Där hämtar vi allt material och där producerar vi allt.

Det gör vi för att få den fulla kontrollen och högsta kvaliteten. För att behålla den hantverksskicklighet som fortfarande finns. För att ta tillvara många människors erfarenheter och kompetens. Dessutom minskar vi de långa transporterna och överkonsumtionens slöseri.

Läs mer
 
Hem » Inreda » Rotordesign